બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંર્વધનમાં મૂળ શાના દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે ?

ઓક્સિન
ઈથીલિન
સાયટોકાયનીન
જીબરેલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

વિઘટન, ચય
અપચય, ચય
ચય, અપચય
અપચય, વિઘટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાર્બોદિતનો ખૂબ જ સામાન્ય મોનોમર કયો છે ?

ફ્રુક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
સુકોઝ
માલ્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનનું મહત્વ કયા કારણસર વધતું જાય છે ?

આર્થિક ઉત્પાદન માટે
વધુ વનસ્પતિઓનો ઉછેર
પ્રજનનસંબંધી કાર્ય માટે
નાશપ્રાયઃ વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ ક્ષેત્રે કોઈ પણ સંશોધન નથી કર્યું.

બેન્થામ અને હુકર
વ્હીટેકર
રોબર્ટ બ્રાઉન
એરિસ્ટોટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરવસ્થા માટે અસત્યવિધાન જણાવો.

DNA સ્વયંજનન પામે.
તારાકેન્દ્ર બેવડાય.
કોષનું કદ મોટું થાય.
કોષકેન્દ્ર વિભાજન પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP