સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
ઠઠયા રહેવું

વાતપર ટકી રહેવું
સમસમી જવું
મંડ્યા રહેવું
પડ્યા રહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP