સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વનસ્પતિની વૃદ્ધિ એક કરોડ ગણી જેટલી વધારીને દર્શાવતું ઉપકરણ અને તેના શોધક.

કેસ્કોગ્રાફ અને જગદીશચંદ્ર બોઝ
ટેલિસ્કોપ અને ગેલેલિયો
માઈક્રોસ્કોપ અને મેડમ ક્યુરી
દૂરબીન અને વરાહમિહિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પેશચ્યુરાઈઝેશન...

નિર્જલીકરણ દૂધ
વપરાશ માટે સલામત બનાવવા નુકસાન કરતા સૂક્ષ્મ જીવાણુંઓના નાશ કરવા ખુબ થોડા સમય માટે અત્યંત ઊંચા ઉષ્ણતામાને પ્રક્રિયા કરેલું દૂધ
ઉકાળેલું દૂધ
ઠંડુ કરેલ (ફ્રોઝન) મિલ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કયા રોગકારક વિષાણુના કારણે કમળો થાય છે ?

ઈ કોલાઈ
હિપેટાઈટીસ
ટયુબરકલ બેસીલસ
બેસીલસ એન્થ્રેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP