શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સફળ – સાર્થક
લક્ષ – લાખ
લક્ષ્ય – ધ્યેય
સફર – રસ્તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'વિ૨જ'

અતિસુક્ષ્મ
સ્વચ્છ
વિરાટ
છૂટું પાડેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટા વિકલ્પ શોધો.

અજબ - નવાઈ ઉપજે એવું
ખાધ - ખોટ
અબજ - સો લાખની સંખ્યા
ખાદ્ય - ખવાય એવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - કુંજર

વાઘ
સિંહ
શિયાળ
હાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
'ચક્ષુ:શ્રવા' કોને કહેવાય ?

કાનથી સાંભળનાર
આંખોથી સાંભળનાર
કાન અને આંખોથી પારખનાર
કાનથી બહેરો, આંખોથી અંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'થેપાડું'

ગામઠી લોકોને ખભે રાખવાનું જાડું વસ્ત્ર
કાણ સમયે માથે મૂકવાનું સફેદ વસ્ત્ર
જાડું સુતરાઉ કોરનું ધોતિયું
હાથથી સીવેલી બાળકને સુવાડવાની ગોદડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP