શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ
સૂવા – ઊંઘવા
સ્વાગત – આવકાર
સ્વગત - બીજાને કહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સરિત

પૃથ્વી
અંધારુ
નદી
સૂર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

શિલા પથ્થર
શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
સુદિન - શુભ દિવસ
સુદીન - ખૂબ નમ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

લક્ષ – લાખ
સફર – રસ્તો
સફળ – સાર્થક
લક્ષ્ય – ધ્યેય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સિક્ત

સિકલ
હાવભાવ
ભીંજાયેલ
મોતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - કુંજર

શિયાળ
હાથી
સિંહ
વાઘ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP