ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દીસતી એક નથી વાદળી' - પંક્તિનો છંદ જણાવો.

અનુષ્ટુપ
હરિણી
શાર્દૂલવિક્રીડિત
સ્ત્રગ્ધરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખાયા સો ખાયા, ખાયા સો પાયા' કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

ખાવાને બદલે ધનનો સંગ્રહ કરવો.
ખાવું-પીવું અને લ્હેરથી મોજમજા કરવી.
જાતે ન ઉપભોગ કરતાં બીજાને ખવડાવીને રાજી થવું.
કરકસરપૂર્વક જીવન જીવવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP