ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો પ્રકાશની ઝડપ c, ગુરુત્વપ્રવેગ g અને દબાણ P ને મૂળભૂત એકમ તરીકે લેવામાં આવે, તો ગુરુત્વાકર્ષી અચળાંક G ના સૂત્રમાં c, g અને P નાં પરિમાણો ___

-1, 2, -1
0, 2, -1
2, 2, -1
1, 2, -1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ક્યુરી કઈ ભૌતિક રાશિનો એકમ છે ?

Y– કિરણની ઊર્જા
વિકિરણની તીવ્રતા
અર્ધજીવનકાળ
રેડિયો એક્ટિવિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP