ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવમંદિત દોલનોનો કંપવિસ્તાર A(t) = Ae-bt/2m અનુસાર સમય સાથે ઘટે છે, તો b નું પારિમાણિક સૂત્ર ___, જયાં t = સમય, A = પ્રારંભિક કંપવિસ્તાર અને m દળ છે.

M¹L¹T⁰
M¹L⁰T-1
M¹L¹T¹
M¹L¹T-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP