ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP