વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફાસ્ટ બ્રીડર રિએક્ટર (Fast breeder Reactor)માં "ફાસ્ટ-ઝડપી" શબ્દ શું સૂચવે છે ?

ન્યુટ્રોનની ગતિ
રિએક્ટરની ઝડપ
ઈંધણ વપરાશી ઝડપ
વિદ્યુત નિર્માણની ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘GAIL’ વિશે ખરા વિધાન પસંદ કરો.

આપેલ બંને
TAPI પરિયોજના સાથે સંકળાયેલી નથી.
કુદરતી વાયુના પરિવહન સાથે જોડાયેલી સરકારની કંપની છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
લાંગ્રાજ બિંદુનો અર્થ શું થાય ?

એવું બિંદુ કે જ્યા કોઈ પદાર્થ પર પૃથ્વી દ્વારા લાગતુ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ મહત્તમ હોય.
એવું બિંદુ કે જ્યા કોઈ પદાર્થ પર પૃથ્વી દ્વારા લાગતુ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ન્યૂનતમ હોય.
પૃથ્વીના કેન્દ્રબિંદુને ભ્રાંગ્રાંજ બિંદુ કહે છે.
એવું બિંદુ કે જ્યા કોઈ પદાર્થ પર તથા સૂર્ય બંને દ્વારા લાગતુ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એક સમાન હોય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP