વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રમોદીએ તાજેતરમાં ઈસરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ એક વ્યવસ્થા માટે નાવિક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હતો. એ વ્યવસ્થા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

એક પણ નહીં
IRNSS
ભૂવન
GAGAN

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
2016ના પ્રજાસત્તાક દિને ભારતના મુખ્ય અતિથિ તરીકે કયા દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ આમંત્રિત કરાયા હતા ?

ફ્રાન્સ
સાઉદી અરબ
અમેરિકા
જર્મની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત દ્વારા નીચેના પૈકી કઈ ત્રીજી પેઢીની 'ફાયર એન્ડ ફરગેટ' (Fire and forget) ટેન્ક વિરોધી મિસાઈલ વિકસાવવામાં આવી છે ?

ત્રિશૂલ
બરાક-8
અર્જુન
નાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
"કેપ્ચા" (Captcha) ___ માટે વપરાય છે.

સ્ટેગ્નોગ્રાફી
પાસવર્ડ એન્ક્રિપ્ટીગ
બૉટ્સની ચકાસણી માટે
છબીઓ લેવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘મિશન ઈનોવેશન' શું છે ?

ટકાઉ કૃષિના વિકાસ માટે વિશ્વની પ્રમુખ 20 અર્થવ્યવસ્થાઓ દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલું મિશન.
પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ મિશન છે.
પુનઃ પ્રાપ્ય અક્ષય ઊર્જાના વિકાસ માટે વિશ્વન પ્રમુખ 20 અર્થવ્યવસ્થાઓ દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલું મિશન.
નવા ઉધમીઓ નવી ટેકનોલોજીનો સસ્તા દરે ઉપયોગ કરે તે માટે મિશન ઈનોવેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP