વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
એન્ટ્રિક્સ અંગે ખોટું વિધાન પસંદ કરો.

ઈસરોની વાણિજ્ય શાખા છે.
આપેલ તમામ
મિનીરત્નનો દરજ્જો ધરાવતી સરકારી કંપની છે.
સ્થાપના 1994માં થઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ટેસ કયા પ્રકારનો ઉપગ્રહ છે ?

મનોરંજન ઉપગ્રહ
સરોવરો, તળાવોનો અભ્યાસ કરતો ઉપગ્રહ
ખડકોનો અભ્યાસ કરતો ઉપગ્રહ
સૈન્ય જાસુસી ઉપગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
HAMSAT નો મૂળ ઉદ્દેશ કયો છે ?

હવામાન અભ્યાસ માટે
વાતાવરણમાં ભેજના વિશેષ અભ્યાસ માટે
આપતિ વ્યવસ્થા માટે
મનોરંજન માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP