વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'અસ્ત્ર' વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.

અસ્ત્ર સુપરસોનિક મિસાઈલ છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તેમાં BVRAAM(Beyond Visual Range Air to Air Missile) ટેકનોલોજી જોડેલી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ક્યું/ક્યા વિધાન/વિધાનો ખોટા છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
નૈયવેલી લિગ્નાઈટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ નવરત્નનો દરજ્જો ધરાવે છે.
કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ મહારત્નનો દરજ્જો ધરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતની નવા રક્ષા ખરીદ નીતિ-2016ને તૈયાર કરતી વખતે કઈ સમિતિએ રજૂ કરેલા અહેવાલને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાયેલા છે ?

મીના હેમચંદ્ર સમિતિ
ધર્મેન્દ્રસિંઘ સમિતિ
એમ.પી.લોઢા સમિતિ
કાત્જુ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
તબીબી ક્ષેત્રે લખાયેલો વિશ્વનો પ્રથમ ગ્રંથ કોને માનવામાં આવે છે ?

આરોગ્ય મંજરી
આત્રેય સંહિતા
ચિકિત્સા સંગ્રહ
વૃક્ષ આયુર્વેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
યોગ્ય જોડકા જોડો.
A) ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેટ્રોલિયમ
B) નેશનલ ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ન્યુટ્રીશન
C) નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાઈરોલોજી
D) નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઈન
1. પુના
2. અમદાવાદ
3. લખનૌ
4. હૈદરાબાદ
5. દેહરાદૂન

A-3, B-2, C-1, D-4
A-4, B-5, C-1, D-2
A-4, B-5, C-1, D-2
A-5, B-4, C-1, D-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP