વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘હાર્ટ ઓફ એશિયા' સંમેલન ક્યા દેશની રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક સ્થિરતા સ્થાપવાના ઉદ્દેશથી આયોજીત થઈ રહ્યું છે ?

મ્યાનમાર
ઈરાક
અફઘાનિસ્તાન
નેપાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
અવકાશ વિભાગ (DoS) નીચેના પૈકી કોની દેખરેખ હેઠળ (સત્તા નીચે) આવે છે.

તે એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે.
કેન્દ્રિય માહિતી પ્રસારણ મંત્રાલય.
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય હેઠળ.
કેન્દ્રિય વિજ્ઞાન મંત્રાલય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતના કયા મંત્રાલયમાં બાયોટેકનોલોજી વિભાગ 1986માં ઊભું કરવામાં આવ્યું ?

જળ સંસાધન, નદી વિકાસ અને ગંગા સંરક્ષણ મંત્રાલય
પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય
કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'માણસ માટે આ એક વામન પગલું છે, પણ માનવ જાત માટે આ વિરાટ છલાંગ છે.' - આ વાક્ય બોલનાર :

એડગર મિશેલ
નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ
બલ એલ્ડ્રિન
એલન શેફર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP