ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રતુભાઇ અદાણીના નેતૃત્વમાં આરઝી હકૂમતની સેનાએ જૂનાગઢનું કયું ગામ કબજે કર્યું હતું ?

એક પણ નહીં
બાબરિયા વાડ
બાંટવા
અમરાપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બારડોલી સત્યાગ્રહની લડત અંગેની પત્રિકા છાપીને વહેચવાનું કાર્ય કોણે સંભાળ્યું હતું ?

જુગતરામ દવે
કુવરજીભાઇ
ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
ભાઇલાલ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP