કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP