કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

હેમર
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
ટોનર
પ્રિન્ટ હેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

સ્વામીનાથન
બિલ લિન્ટન
અબ્દુલ કલામ
બિલ ગેઈટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ
ડ્રમ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP