ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
તહેવારો નિમિત્તે થતી દોડ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

મેરની ઘોડાદોડ
ભાલપંથકના ખેડૂતોની-સાંતીગાડાદોડ
કાઠીઓની-ગર્દભદોડ
કચ્છના રબારીઓની-ઊંટદોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સુંદરી, સુરાંદો અને મોરચંગ સંગીત વાદ્યો ક્યા વિસ્તારના છે ?

દક્ષિણ ગુજરાત
કચ્છ
મધ્ય ગુજરાત
ઉત્તર ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
મલ્લિકા સારાભાઈ કયા નૃત્યના જ્ઞાતા છે ?

મોહિની અટ્ટમ
ભરતનાટ્યમ અને મણિપુરી
કથક
ભરતનાટ્યમ અને કુચીપુડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયુ વિધાન સાચું નથી ?

રાસડા મોટેભાગે પુરુષો લે.
રાસ અને ગરબી પુરુષપ્રધાન મનાય છે.
ગરબો મોટેભાગે સ્ત્રીઓ ગાય અને ગરબી પુરુષો ગાય.
રાસડા મોટે ભાગે સ્ત્રીઓ લે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP