ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના આદિવાસીઓ 'ઊંદરીયા દેવ' નો તહેવાર ક્યારે ઉજવે છે ?

પાક તૈયાર થાય ત્યારે
ફાગણ માસમાં
વરસાદના મોસમમાં
શિયાળામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા સ્થપતિએ બનાવેલું ગાંધીજીનું 2.5 મીટર ઊંચું બાવલું ન્યૂયોર્કમાં મોનહટન વિસ્તારમાં મૂકવામાં આવેલ છે ?

કાન્તીભાઈ પટેલ
બાલકૃષ્ણ દોશી
મધે ગુરુજી
પ્રભાશંકર સોમપુરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રામનોમી, ટુંપિયા, પૈહાર શું છે ?

શોકમાં પહેરાતી સાડી
યહૂદી ધાર્મિક કાર્યોમાં પહેરાતું વસ્ત્ર
ભૂજની એમ્બ્રોઈડરી
સ્ત્રીઓનાં ઘરેણાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP