Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
આત્મહત્યાનો પ્રયાસ પછી બચી ગયેલી વ્યક્તિને કેટલા વર્ષની જેલની સજા થાય છે ?

3 વર્ષ સુધી
5 વર્ષ સુધી
આજીવન
1 વર્ષ સુધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
ભારતના C & AG કોના આવક અને ખર્ચનું ઓડિટ કરતું નથી ?

મ્યુનિસિપલ ઉપક્રમો
કેન્દ્ર સરકાર
રાજય સરકાર
સરકારી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP