Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
ગ્રામ પંચાયતોમાં નિચેના પૈકી ક્યો સ્રોત મહેસૂલી આવકનો સ્ત્રોત નથી ?

સ્વૈચ્છિક દાન
મિલ્ક વેરો
ખેતીની આવક પરનો વેરો
રાજ્ય સરકારનું અનુદાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
'મજૂરે કામ શરૂ કર્યું. કર્મણિમાં ફેરવો.

મજુર વડે કામ કામ શરૂ કરાયું.
મજૂરે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું.
મજૂરે કોના કહેવાથી કામ શરૂ કર્યું ?
મજૂર શા માટે કામ શરૂ કરતો હશે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
1 માસ સુધીનાં નવજાત શિશુની સંભાળ માટે રાજ્ય સરકારે કઈ યોજના અમલમાં મુકી ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બાળ સખા યોજના
ચિરંજીવી યોજના
મા અમૃતમ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP