ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
1849માં એલેકઝાન્ડર ફાર્બસે શિલાપ્રેસ (લિથો) પર છાપી અમદાવાદમાં પ્રથમ સાપ્તાહિક કયુ પ્રગટ કર્યું ?

બુદ્ધિપ્રકાશ
શબ્દસૃષ્ટિ
પરબ
વરતમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઓડિસી નૃત્યને ગુજરાતમાં પ્રચલિત કરનાર કોણ છે ?

અંજલિ મેઢ
શ્વેતા શાહ
હિરણાક્ષી દેસાઈ
સોનલ માનસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP