ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
એન્ટવ ચેખોવની વાર્તા ‘The Bet’નો ‘શરત’ નામે અનુવાદ કોણે કર્યો છે ?

નારાયણ સૂર્વે
રમેશ પારેખ
નવલરામ ત્રિવેદી
ડૉ. રમેશ ઓઝા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી' નવલકથાના સર્જક કોણ છે ?

ક.મા.મુનશી
મનુભાઈ પંચોળી
પન્નાલાલ પંચોળી
જયંત ખત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP