સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
થેસોરસ એટલે શું ?

વિજ્ઞાનનો શબ્દકોષ
સમાનાર્થી શબ્દોનો સમૂહ
જ્ઞાન ઈજનેરી
જ્ઞાનનું વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP