GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નીચેનામાંથી કોનું પ્રાથમિક કાર્ય ભૌતિક સ્વરૂપની જામીનગીરીઓનું ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરવાનું અને તેની ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે જાળવણી કરવાનું છે ?

નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (NSDL)
નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ક્લિયરીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NSCCL)
સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL)
વિકલ્પ (નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (NSDL)) અને (સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL)) બન્ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
કેનેડામાં મળેલ ધંધાની આવક કે જેનું નિયંત્રણ પણ કેનેડાથી થાય છે. આ આવક રહેઠાણના કયા દરજ્જા હેઠળ કરપાત્ર ગણાશે ?

આપેલ તમામ
ફક્ત રહીશ અને સામાન્ય રહીશ માટે
ફક્ત બિનરહીશ માટે
ફક્ત રહીશ પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં તેના માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
ઓડિટ કાર્યક્રમના ઘડતર અને તેની વ્યૂહરચનાના અમલ માટે નીચેનામાંથી કોણ જવાબદાર બને છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ધંધાકીય એકમના અધિકારીઓ
ઓડિટર
સંચાલકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP