ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

કથકલી - કેરળ
કૂચીપૂડી - આંધ્રપ્રદેશ
છાઉનૃત્ય - ઉત્તરાખંડ
ભરતનાટ્યમ - તમિલનાડુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનો ચિતારા સમુદાય કઈ કળા માટે પ્રખ્યાત છે ?

આપેલ એક પણ નહીં
તેની શિકાર કરવાની આગવી પદ્ધતિ માટે
તેની આગવી ચિત્રકળા શૈલી માટે
માર્ગની બંને બાજુ દિવાલ પરના મોટા પેઇન્ટિંગ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પુસ્તકાલય ચળવળના પ્રણેતા કોણ હતા ?

એલેકઝાન્ડર કિન્લો ફોબર્સ
ફતેસિંહ ગાયકવાડ
રા ખેંગારજી ત્રીજા
મોતીભાઇ અમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP