ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ડભોઈના કિલ્લાને ચાર દરવાજા આવેલ છે. તેમાંથી પૂર્વનો દરવાજો કયા નામથી ઓળખાય છે ?

મહુડી ભાગોળ
પાણી દરવાજો
કારંજ
હીરા સલાટ દરવાજો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મહુવા અને વલભીના પરદેશ સાથેના વેપાર અને વહાણવટાના ઉલ્લેખો કયા ગ્રંથમાં જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
દશકુમારચરિત
મંજુશ્રી મુલ
કથાસરિતસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP