GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
અન્વેષણ એ હિસાબોના ઓડિટીંગ...

પછી થાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ગમે ત્યારે થઈ શકે.
પહેલાં થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનનો ખર્ચ ક્યા ખાતે ઉપારવામાં આવે છે ?

માલ-મિલકત નિકાલ ખાતે
ભાગીદારોના મૂડી ખાતે
રોકડ ખાતે
નફા-નુકસાન ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
એમ.એસ.આઉટલુકમાં નીચેનામાંથી કયું કાર્ય કરી શકાય છે ?
(1) એડ્રેસ બુક
(2) એટેચમેન્ટ
(3) સિગ્નેચર

ફક્ત 3
1 અને 2
ફક્ત 1
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP