ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
વસતીગણતરી 2011ના આંકડાઓ અનુસાર 2001 થી 2011 દરમ્યાન ગુજરાતમાં સાક્ષરતા દરમાં કેટલો ફેરફાર નોંધાયેલ છે ?

8.2% નો વધારો
8.9% નો વધારો
7.9% નો વધારો
7.2% નો વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ઇકોનોમિક સર્વે - કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

ચીફ ઇકોનોમિક એડવાઈઝર, નાણાં મંત્રાલય
ગવર્નર
ચેરમેન સેબી
ચેરમેન નાબાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'નંબર પોર્ટેબિલિટી' સુવિધાથી કયા સાધનના ઉપયોગમાં વધારે સગવડ મળશે ?

મોબાઈલ ફોન
વાહનનો આરટીઓ નંબર
ઈન્કમટેક્ષ રિટર્ન
ઘરનો ટેલિફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય મહિલા બેંકનું કઈ રાષ્ટ્રિયકૃત બેન્કમાં વિલીનીકરણની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ?

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
બેંક ઓફ બરોડા
પંજાબ નેશનલ બેંક
ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP