મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વ જૈવ વિવિધતા દિવસ (International Day for biological Diversity or World Biodiversity day) ક્યારે ઉજવાય છે ?

16મી સપ્ટેમ્બર
15મી જૂન
29મી ડિસેમ્બર
22મી એપ્રિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વમાં પ્રતિવર્ષ 10મી ડિસેમ્બર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

માનવ અધિકાર દિવસ
મહિલા ઉત્કર્ષ દિવસ
માનવ સુરક્ષા દિવસ
બાળમજૂર વિરોધ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં ૫મી જૂનનો દિવસ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ સ્ત્રી સશક્તિકરણ દિવસ
વિશ્વ બાલ દિવસ
વિશ્વ યોગ દિવસ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP