કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ચેન્જ-5 લુનાર મિશન'નો મુખ્ય ઉદ્દેશ જણાવો ?

ચંદ્ર પર ઉતરાણ
ચંદ્ર પર પાણી શોધવું
એક પણ નહીં
ચંદ્રના ખડકોના નમુનાઓ એકત્રિત કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
દીપાવલીના તહેવાર દરમિયાન ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓને ફેસ્ટીવલ એડવાન્સ તરીકે કેટલા રૂપિયા આપવાની ગુજરાત સરકારે જાહેરાત કરી છે ?

10,000
20,000
15,000
5,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી કયા જિલ્લાઓમાં બનાવેલા શ્રમયોગી કલ્યાણ કેન્દ્ર ભવનોનું ઈ-લોકાપણૅ કર્યું હતું ?

રાજકોટ, ભાવનગર
અમદાવાદ, રાજકોટ
રાજકોટ, વડોદરા
અમદાવાદ, વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP