GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
યાંત્રિક કલાક-દરની ગણતરી કરતી વખતે વિમા-પ્રિમિયમને કયા ખર્ચ તરીકે સમાવવામાં આવે છે ?

સ્થિર ખર્ચ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અર્ધ-ચલિત ખર્ચ
ચિલત ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઈશ્વર પાપની સજા કરતો હતો

ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાઈ
ઈશ્વર પાપની સજા કરાવે છે.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાતી હતી
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
કાર્યશીલ મૂડી સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં નીચેના પૈકી શેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ નથી ?

અલ્પમૂડીકરણનો સિદ્ધાંત
સમાનતાની પરિસ્થિતિનો સિદ્ધાંત
આશાવાદનો સિદ્ધાંત
મૂડી પડતરનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ શું છે ?

જજ સમક્ષ ગુનેહગારને રજૂ કરવાનું કાર્ય
ગેરકાયદેસર અટકાયત માટેનું આજ્ઞાપત્ર
ગુનેગારની અટકાયત કરવાની પ્રક્રિયા
નજર સમક્ષ ગુનેગારને પકડવાનું કાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
નિષ્ક્રિય સમય (IDLE TIME) એટલે એવો સમય જેને માટે ___

મજૂર ખર્ચ ચૂકવાતો હોય અને ઉત્પાદન મળતું ન હોય.
મજૂરી ખર્ચ ચૂકવાતો ન હોય અને ઉત્પાદન મળતું હોય.
મજૂરી ખર્ચ ચૂકવાતો હોય અને ઉત્પાદન મળતું હોય.
મજૂરી ખર્ચ ચુકવાતો ન હોય અને ઉત્પાદન મળતું ન હોય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP