ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ધરતીના ચિત્રકાર' તરીકે કોણ જાણીતા હતા ?

કાંતિભાઈ પરમાર
વાસુદેવ સ્માર્ત
છગનભાઈ જાદવ
ખોડીદાસ પરમાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં ભગવાન પરશુરામના પિતા જમદગ્નિ ઋષિ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે ?

કાવી કંબોઇ
શુકલતીર્થ
સિધ્ધપુર
ઝમઝીર જામવાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP