ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બાળકોને ચકડોળમાં બેસવું છે. - રેખાંકિત ક્રિયાપદનો પ્રકાર ઓળખાવો.

અકર્મક
દ્વિકર્મક
સકર્મક
સંયુક્ત ક્રિયાપદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મીંડા આગળ એકડો માંડવો - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો.

સરવાળો કરવો
હિસાબ કરવો
શૂન્યમાંથી સર્જન કરવું
ગણિતના દાખલા કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP