ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ભરતી દ્વારા ઊર્જા ઉત્પાદન થવાની મહત્તમ ક્ષમતા કયા સ્થાન ઉપર આવેલી છે ?

ચિલ્કા સરોવર
ખંભાતનો અખાત
કેરલા ખાતેના બૅક વોટર
મુનારનો અખાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ભારતમાં માળખાગત વિકાસના વિશાળ પ્રોજેક્ટ્સ પૈકી એક પૂર્વ- પશ્ચિમ કોરીડર છે. આ કોરીડર પૂર્વમાં કયા સ્થળેથી શરૂ થશે ?

અમદાવાદ
પોરબંદર
દ્વારકા
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઈફકો (IFFCO)શેના માટે પ્રખ્યાત છે?

બાયોલોજીકલ વેસ્ટ માટે
રેશમી કાપડ માટે
રાસાયણિક ખાતર માટે
દૂધની બનાવટ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP