રમત-ગમત (Sports)
હાફવોલી અને ફુલવોલી બંને શબ્દો કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે ?

હોકી
કેરમ
ફૂટબોલ
હેન્ડબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સામાન્ય રીતે ક્રિકેટની રમતની પીચની લંબાઈ કેટલી હોય છે ?

20.12 મીટર
12.20 મીટર
21.12 મીટર
18.12 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
કઈ પહેલી ભારતીય મહિલાએ એન્ટાર્કટિકાના સમુદ્રમાં 1.4 માઈલનું અંતર 52 મિનિટમાં તરીને પૂરું કર્યુ ?

ભક્તિ શર્મા
ભાવના વર્મા
ભાનુ શર્મા
ભારતી વર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેનામાંથી ક્યું પુસ્તક શોન વોર્નનું જીવનચરિત્ર છે ?

શેન વોર્ન : માય ઓટોબાયોગ્રાફી
આપેલ તમામ
નો સ્પિન
શેન વોર્ન્સ ચેન્સુરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સાઈની અબ્રાહમનું નામ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલું છે ?

હોકી
એથ્લેટીક્સ
કુસ્તી
મહિલા ક્રિકેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP