કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિના કારણે થતા નુકસાનની માત્રા ઓછામાં ઓછી થાય તે માટે કારગત વ્યવસ્થા/પદ્ધતિ કઈ ગણાય છે ?

જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી શરૂઆત કરવી
જયારે જેવું આવી પડે તેવું કરવું
આપત્તિ સામેની પૂર્વ તૈયારી
આપત્તિ સામે જરૂર પડે ત્યારે લડી લેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
પૂર ઓસર્યા બાદ પીવા માટે ગાળેલું કયું પાણી ગાળીને વાપરશો ?

ચોખ્ખું દેખાતું
ઉકાળેલું
બે વાર ગાળેલું
વહેતા પ્રવાહનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

ગૃહમંત્રી
સંરક્ષણમંત્રી
વડાપ્રધાન
રાષ્ટ્રપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભારત જે રાષ્ટ્રીય આપત્તિઓનો ભોગ બનવાની શકયતા ધરાવે છે તેમા છે –

પ્રદૂષણ, ગેસ, લીકેજ, પૂર, આગ
ચક્રવાત (સાઈકલોન), દુકાળ, પૂર, ભકંપ, ભારે વરસાદથી આવતા આકસ્મિક પૂર, સુનામી, આગ, ભુ-સ્ખલનો અને હિમપ્રપાત
દુકાળ, પૂર, સુનામી અને ભુકંપ
પૂર, ભૂકંપ, રોડ અકસ્માતો અને શોર્ટ સર્કિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગ્રામ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ બને છે ?

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
મામલતદાર
સરપંચ
તલાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'જી.એસ.ડી.એમ.એ.' નું આખું નામ શું છે ?

ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ માઈટીગેશન ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રગ્સ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP