ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘હું વાંચીને લખુ છું” કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાન કૃદંત
ભુત કૃદંત
સબંધક ભુતકૃદંત
હેત્વર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાદરેથી રસ્તાઓ પાછા વળશે રે લઈ લેણ દેણ તૂટયાનું શૂળ : આ પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

અનન્વય
વ્યતિરેક
અતિશયોક્તિ
શ્લેષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP