મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ દ્વારા "તમાકુ વિરોધી દિન" ની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

1, ઓકટોબર
24, માર્ચ
31, મે
1, ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા વિશ્વ એઈડસ દિનની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

10, એપ્રિલ
12, નવેમ્બર
17, સપ્ટેમ્બર
1, ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વ્યકિતની તંદરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારિરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

22 સપ્ટેમ્બર
12 મી જૂન
19 સપ્ટેમ્બર
21 મી જૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતમાં 15મી ઓક્ટોબરે વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ કઈ વિખ્યાત વ્યક્તિના માનમાં મનાવવામાં આવે છે ?

ડૉ.અબ્દુલ કલામ
સાઈરસ મિસ્ત્રી
માઈકલ ટેમર
ડૉ.માર્ગારેટ ચાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
તારીખ અને તેના સંબંધમાં ઉજવાતા દિવસના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

3 મે : વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ
21 માર્ચ : વિશ્વ જલસ્ત્રોત દિવસ
14 ડિસેમ્બર : ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસ
18 એપ્રિલ : વિશ્વ વન દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP