વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
સૌરાષ્ટ્રના કાર્નેગીનું બિરૂદ કોને મળ્યું છે ?

સ્વ. ધીરુભાઈ અંબાણી
સ્વ. મેઘજી પેથરાજ
મહારાજ ભગવતસિંહ
નાનજી કાલીદાસ મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું મકાન બાંધવા માટે રૂા. 10 લાખ એકત્રિત કરવા કોના દ્વારા ટહેલ નાંખવામાં આવી હતી ?

રવીશંકર વ્યાસ
મહાદેવ દેસાઈ
મોહનદાસ ગાંધી
સરદાર પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુરૂ ગ્રંથસાહેબની રચના શીખ ધર્મના કયા ગુરૂએ કરી હતી ?

ગુરૂ અર્જુનદેવ
ગુરૂ ગોવિંદ સિંહ
ગુરૂ નાનક
ગુરૂ રામદાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
બેરોનેટ કુટુંબના પૂર્વજ સતી પ્રાણકુંવરબાઈએ વિ.સં. 1855માં સતી તરીકે કયા સ્થળે સમાધી લીધેલ ?

સિદ્ધપુર
ખંભાત
વડનગર
પાટણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
1867ના અરસામાં વિધવા વિવાહને ઉત્તેજન આપવા અમદાવાદમાં કોના દ્વારા સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી ?

ધનસુખલાલ રેવાશંકર
આનંદશંકર જટાશંકર
લાલશંકર ઉમિયાશંકર
ધનકોરબા માધવદાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP