કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે ક્યા મંત્રાલય સાથે મળીને ‘સિંગલ વિન્ડો ફિલ્મિગ મિકેનિઝમ' બનાવ્યું છે ?

રેલવે મંત્રાલય
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય
વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ભારતીય નેવીએ પશ્ચિમી ભારતમાં સુરક્ષા સંબંધી ક્યા અભ્યાસનું આયોજન કર્યું હતું ?

સંરક્ષણ
પ્રસ્થાન
ઉડાન
ઈંદ્રજાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP