ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાંથી દેશના અન્ય ભાગમાં જતી લાંબામાં લાંબા અંતરની ટ્રેન કઈ છે ?

અમદાવાદ - હાવરા
ઓખા - રામેશ્વરમ્
તાપ્તી - ગંગા
નવજીવન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP