બાયોલોજી (Biology)
દ્રવ્યચક્રોનું સંતુલન સજીવની કઈ ઘટના દ્વારા જળવાય છે ?

ચયાપચય
અનુકૂલન
મૃત્યુ
ભિન્નતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

વારસો સાચવવા માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે
લિંગ નિશ્ચયન માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
FMN નું પૂરું નામ.

ફેરેડોક્સિન મોનોનાઈટ્રાઈટ
ફે૨ેડોક્સિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફ્લે્વિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફ્લે્વિન મોનોન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષી અને સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓના મૃતદેહોની આબેહૂબ દેહરચના કેવી રીતે જળવાય છે ?

સંગ્રાહક દ્રાવણનો ઉપયોગ કરીને
મારીને તેને ઢાંકીને
તેના મૃતદેહને સૂકવીને
મૃતદેહમાં મસાલા ભરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યું ?

થીઓફેસ્ટસ
આર.એચ. વ્હીટેકર
આઈકલર
કરોલસ લિનિયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP