ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ભાલ" પ્રદેશનો નીચેના પૈકી કયા મેદાનોમાં સમાવેશ થાય છે ?

વીરમગામનું મેદાન
ચરોતરના પૂર્વનું મેદાન
અમદાવાદના મેદાનનો દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગ
ઢાઢરનું મેદાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં નીચેના પૈકી કયા સ્થળો, ઈકો-ટુરીઝમ માટે પ્રખ્યાત છે ?

પીરોટન ટાપુઓ
આપેલ બધા જ સ્થળો
મહાલ
કેવાડી ફોરેસ્ટ સાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કઈ બે નદીઓ વચ્ચેનો વિસ્તાર "ચરોતર" તરીકે ઓળખાય છે ?

વાત્રક અને સાબરમતી
નર્મદા અને ઢાઢર
શેઢી અને મહી
સાબરમતી અને કંઠી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP