કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

સામ પિત્રોડા
નારાયણ મૂર્તિ
નંદન નિલેકણી
વિજય ભાટકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP