કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

પીનપેડ
એક પણ નહીં
ન્યુમેરિક
આલ્ફાન્યૂમેરિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
માઈક્રોફોન
કી બોર્ડ
જોયસ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP