કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

અપગ્રેડ
બેકઅપ
આમાંથી એક પણ નહિ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

પીનપેડ
આલ્ફાન્યૂમેરિક
એક પણ નહીં
ન્યુમેરિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP