કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
આપેલ તમામ
ચોકસાઈ
ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

રાઈટ ક્લિક
ક્લિક
ડબલ ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

ફાઇલ્ડ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ
થીસોરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

એસ્ટીમેટિંગ
કાસ્ટિંગ ઓફ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કોસ્ટીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP