કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
સમ્યોર પર્પેટ
બિલ ગેટ્સ
ટીમ બર્નર્સ લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સિસ્ટમ
કંટોલ
વર્ડપેડ
રન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સાધનની મદદથી એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં માહિતીઓને અનુવાદિત કરી શકાય છે ?

મશીન
ઈન્ટરનેટ
રાઉટર
સાદું નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

માઇક્રોવેવ
ફાઇબર
મલ્ટિપ્લેક્ષર
યુટીપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP