કમ્પ્યુટર (Computer)
આર્ટિફિશિયલ ન્યૂરલ નેટવર્ક શું છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
તે ઉદાહરણ દ્વારા સમસ્યા ઉકેલવાનું શીખતું કમ્પ્યૂટર નેટવર્ક છે.
આપેલ બંને
તે માનવમગજની પ્રતિકૃતિરૂપ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

સર્વિસ પ્રોવાઇડર
એક્સ્ટેંશન
ડોમેઈન નેમ
યુઝરનેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP