કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

હયુમેન વેર
ફર્મવેર
હાર્ડવેર
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
IC
વેક્યૂમ ટ્યુબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP