કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

પ્રિન્ટર
સ્કેનર
ટાઈપ રાઈટર
ઈમેજ સેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર કામ કરતી વખતે કોઈ ફાઇલ કોપી કરવાનો કમાન્ડર આપે ત્યારે તે ક્યાં સેવ થાય છે ?

ડેસ્કટોપ
મધરબોર્ડ
ક્લિપ આર્ટ
ક્લિપબોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP